tirsdag 1. februar 2011

Kunnskap er makt ( Innledning til oppgave om Informasjonskløfter)

Informasjon er noe alle mennnesker trenger og bruker i hverdagen på en eller annen måte. Det kan være informasjon om noe som skal skje, avtaler, beskjeder, informasjon i forbindelse med skole eller jobb, hva som skjer i nærmiljøet, i hjemlandet, i utlandet osv. Alle bruker informasjon i forskjellig grad og til forskjellig bruk.

Mediene er en måte å tilegne seg kunnskap på, og er blitt den mest brukte kilden til nettopp dette. Massemedier som aviser, TV, radio og internett er flittigst brukt. Disse brukes ikke bare til å skaffe til seg selv, men også til å dele med andre. De er ikke bare viktige kilder for informasjon, men også viktige ressurser for kommunikasjon. Massemediene når ut til mange mennesker på kort tid med informasjon og man skulle derfor tro at de såkalte informasjonskløftene ble minsket. Men blir de egentlig det?

I vårt samfunn er kunnskap en viktig ressurs som kan være kilde til makt. Kunnskapskløftene gjør at de som allerede har mye kunnskap og makt, er det som først og lettest tar til seg ny informasjon. I det norske samfunnet er kunnskap ujevnt fordelt. Slik er det også ellers i verden. Noen mennesker har lang utdanning, snakker flere språk, leser aviser og tidsskrifter, og de veit hvordan de skal skaffe seg ny informasjon. Andre har mindre kunnskap og utdannelse, leser færre aviser, ser kanskje færre nyhetssendinger, og veit ikke hvordan de skal finne ny informasjon. Disse forskjellene er det vi kaller informasjonskløfter.

Når det gjelder massemediene så øker de befolkningens kunnskapsnivå, men det skjer på en sånn måte som gjør at enkelte grupper hele tiden har et forssprang og enkelte grupper henger etter. Hva er det som gjør at det blir så store forskjeller? Hvordan er mediene med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter? Og hvordan får man egentlig best mulig informasjon?

3 kommentarer:

 1. Hei Hilde! Eg heiter Silje og har media som valfag på Sogndal vgs. Vi har fått i oppgåve å kommentere tekstane de har skrive :)

  Synest at du skriv veldig bra, og at du derfor har komen godt i gang med oppgåva di om informasjonskløfter. Blant anna definisjonen du har brukt om informasjonskløfter, er veldig forståeleg og grei, og hjelper lesaren med å forstå kva du skal skrive om!

  Eit lite tips for å gjere det du til no har skrive meir fullstendig, kan for eksempel vere kjeldebruk: I slike tekstar brukar ein ofte kjelder som inspirasjon, men eg ser ingen kjelderefereringar i forbindelse med f.eks. definisjonen av informasjonskløfter i slutten av teksten din. Så dersom du har brukt kjelder enten direkte eller indirekte, så vil teksten din verke enda meir truverdig dersom du gjer desse til ein del av teksten din!

  Men alt i alt så synest eg absolutt at du har framstilt det du skriv om på ein veldig enkel og lett forståeleg måte, og fangar interessen til lesaren frå byrjinga :) Lykke til vidare med resten av oppgåva :)

  SvarSlett
 2. Hei!

  Bra tekst du har skrevet. Er einig med det min medelev Silje har skrevet over. Savnar bruk av kjelder i teksten. Sjølv om du bare har brukt dei som motivasjon, bør dei vere med uansett.

  Eller lett forståelig stoff som ikkje er for vanskeleg å fordøye :)

  Lykke til vidare med oppgåva!

  SvarSlett
 3. Jeg støtter meg til kommentarene over. Du har med de elementene som skal med i innledningen. Men den bør strammes inn. En del momenter som du har med i innledningen kan løftes inn i hoveddelen. Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for ulike kommunikasjonstjenester, og ikke et massemedium.

  SvarSlett